Referencje

Nasze realizacje:

 I. Efektywność energetyczna i OZE

 • Analiza systemów zasilania oraz  audyt en energetyczny Beskidzkiego Centrum Onkologii im. J.Pawła II w Bielsku-Białej,
 • Ekspertyza i analiza zużycia energii elektrycznej w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu.
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach zasilanych gazem ziemnym. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania układu w obiekcie o całorocznym zapotrzebowaniu na ciepło. BAPE Bielsko-Biała
 • Wykonanie instalacji do zdalnego monitorowania zużycia energii elektrycznej i wody w Beskidzkim Centrum Onkologii im J. Pawłą II.
 • Analiza i audyt energetyczny gospodarowania energią elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka.
 • Analiza i audyt energetyczny gospodarowania energią sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice.
 • Analiza finansowa zastosowania sterowników redukcyujnych w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilkowice, przeznaczonego do zmniejszenia zużycia i kosztów energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych.
 • Wykonanie pilotażowej instalacji do obniżenia zużycia energii elektrycznej  Gmina Wilkowice.
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania SIWZ na cele przetargu publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Wilkowice
 • Wykonanie pomiarów termograficznych budynków Beskidzkiego Centrum Onkologii im. J. Pawła II.
 • Analiza i audyt energetyczny gospodarowania energią sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice.
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania SIWZ na cele przetargu publicznego na dostawę energii elektrycznej obejmującej sieć oświetlenia ulicznego dla Gminy Wilamowice.
 • Projekt koncepcyjny oraz założenia techniczne instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na szkole  w Wilamowicach o mocy łącznej  47 kWp
 • Projekt koncepcyjny oraz założenia techniczne do instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW zlokalizowanej na dachu hali sportowej firmy MKJ Bielsko sp. z o.o.
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki dla instalacji PV o mocy 100 kW firmy MKJ Bielsko sp. z.o.o.
 • Opracowanie wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowej MKJ Bielsko sp. zo.o.”
 • Audyt energetyczny budynku głównego Beskidzkiego Centrum Onkologii.
 • Wykonanie projektu i instalacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej Beskidzkie Centrum Onkologii i Szpital Miejski w Bielsku-Białej
 • Szkolenie przedsiębiorców z gminy Wilamowice „Odnawialne źródła energii –możliwości i bariery inwestycyjne planowanych projektów na terenie Gminy Wilamowice.
 • Wykonanie analizy opłacalności zastosowania alternatywnych źródeł zasilania w ciepło nowo budowanego obiektu biurowo-przemysłowego w Wapienicy. Glob sp. z o.o
 • Nadzór nad realizacją zadania: wykonanie kompletnej instalacji solarnej zintegrowanej z kotłownią na olej opałowy do przygotowania c.w.u na potrzeby pracowników Glob sp. z o.o.

 

Komentarze są wyłączone.