Zintegrowany system grzewczo-wentylacyjny

W nowoczesnych budynkach energooszczędnych i pasywnych możemy pozyskiwać energią odnawialną na dwa sposoby:

 • pasywnie-poprzez  przeszklenia energią promieniowania słonecznego,
 • aktywnie- poprzez pompę ciepła połączona z GWC , system solarny czy system PV,

ZSGW+PV to instalacja do aktywnego pozyskiwania energii odnawialnej będącym połączeniem systemu grzewczo-wentylacyjnego współpracującego z GWC z system fotowoltaicznym PV produkującym energię elektryczną na potrzeby napędu sprężarki i urządzeń pomocniczych.

Właściwości systemu ZSGW+PV :

 • ogrzewanie powietrzem wentylacyjnym w zakresie ok. 60%-100% zapotrzebowania na ciepło budynku,
 • ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników lub ogrzewania płaszczyznowego od 0- 40 % zapotrzebowania na ciepło budynku,
 • osiągnięcie najwyższej klasy czystości powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych,
 • wykorzystanie energii odnawialnej ziemi za pomocą GWC,
 • wysoko sprawną rekuperację ciepła z powietrza wentylacyjnego,
 • nisko kosztowe chłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim,
 • przygotowanie cwu, 
 • uzyskanie znacznych oszczędności kosztów ogrzewania i chłodzenia,
 • dodatkową  znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej poprzez zasilanie układu z    wyprodukowanej w    instalacji PV   energii elektrycznej,

Należy zauważyć, że obowiązujący algorytm obliczeń charakterystyki energetycznej nie zawiera szczegółowych rozwiązań odnośnie możliwości przeprowadzenia oceny wykorzystania energii elektrycznej uzyskanej z instalacji PV.  Wpływ wyprodukowanej energii elektrycznej w instalacji PV na zapotrzebowanie budynku na energię można uwzględnić jedynie pod kątem wpływu energii elektrycznej na wartość wskaźnika EP.

Mamy więc sytuację , gdy urządzenia wykorzystujące energią elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej zostaną zasilone energią elektryczną wytworzoną w modułach PV, a współczynnik nakładu na energię pierwotną dla energii wyprodukowanej w instalacji PV wynosi 0,7 i jest zdecydowanie mniejszy od współczynnika nakładu w przypadku zasilania z sieci elektroenergetycznej wynoszącego 3, co zdecydowanie obniży wartość wskaźnika EP projektowanego budynku.

Wchodząca w życie od dnia 01.01.2016 r ustawa o OZE wraz z programami wspierającymi energetykę obywatelska jak „Prosument” będą skłaniały inwestorów do realizacji  analogicznych jak prezentowany powyżej.

ZSGW+PV jest ekonomicznym i racjonalnym rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie wskaźnika Ep H+W <65 kWh/rok i mniejszych,  wymaganego już dzisiaj w budynkach użyteczności publicznej i jest jednocześnie rozwiązaniem umożliwiającym praktyczną realizację obiektów  charakteryzujących się wysokim komfortem oraz spełniających warunek ” o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię”

 

Więcej o zaletach rozwiązania w zakładce „Budynek pasywny czy energooszczędny”

 

Komentarze są wyłączone.