Oszczędności

Przykład obrazujący korzyści finansowe płynące z zastosowania systemu grzewczo-wentylacyjnego współpracującego z GWC z system fotowoltaicznym PV w istniejącym i działającym obiekcie oraz dobór optymalnej instalacji PV:

 Obiekt Hala  produkcyjna z biurowcem
Powierzchnia ogrzewana 1000 m2,
Sposób ogrzewania budynku powietrzno-wodny
Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji 55 kWh/m2/rok
Średniosezonowy współczynnik COP pompy ciepła /technologia inwerterowa/ 4,2
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu sprężarki pompy ciepła i wentylatorów systemu wentylacyjnego 13 095 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą, pompy, wentylatory systemu wentylacji i rekuperatora, nagrzewnica, sterowanie- / 40%  energii do napędu sprężarki/ 5 238 kWh
Koszt 1 kWh energii cieplnej uzyskanej w pompie ciepła 0,11 zł/kWh
Koszt 1 kWh w taryfie C21 0,46 zł/kWh
Łączne roczne  zapotrzebowanie na energię  elektryczną do ogrzewania i wentylacjioraz energię pomocniczą 18 333 kWh/rok
Łączny koszt energii elektrycznej na ogrzewanie , wentylację obiektu wraz z energią pomocniczą –energia elektryczna taryfa C21 8 433 zł/rok

Dla porównania koszt ogrzewania tego obiektu w przypadku ogrzewania gazowego nadmuchowego:

 

Obiekt Hala  produkcyjna z biurowcem
Powierzchnia ogrzewana 1000 m2,
Sposób ogrzewania budynku powietrzno-wodny
Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji 55 kWh/m2/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą, pompy, wentylatory systemu wentylacji i rekuperatora, nagrzewnica, sterowanie- / 25%  zapotrzebowania na energię cieplną/ 5 238 kWh
Koszt 1 kWh energii cieplnej  gaz GZ50 PGNiG η =0,9 0,30 zł/kWh
Koszt 1 kWh w taryfie C21 0,46 zł/kWh
Koszt energii elektrycznej pomocniczej 6 325 zł/rok
Koszt energii cieplnej na ogrzewanie i wentylację budynku /paliwo gaz GZ 50/  16 500 kWh/rok
Łączny koszt energii elektrycznej na ogrzewanie, wentylację obiektu wraz z energią pomocniczą 22 825 zł/rok

Jaka wielkość instalacji PV jest niezbędna w rozpatrywanym  obiekcie, aby bilans energii pobranej i wyprodukowanej był bliski 0 ?

Moc instalacji PV 20 kWp
roczna produkcja energii dla lokalnych warunków nasłonecznienia i zastosowania polikrystalicznych paneli PV 17 670 kWh/rok
bilans energii elektrycznej pobranej z sieci i wyprodukowanej wykorzystywanej do ogrzewania i wentylacji 663  kWh/rok/pobrana z  sieci/

Oszczędności:

Roczne oszczędności wynikające z zastosowania zintegrowanego systemu grzewczo-wentylacyjnego w porównaniu do ogrzewania gazowego nadmuchowego 14 391 zł/rok
Roczne oszczędności na energii elektrycznej przeznaczonej do ogrzewania i wentylacji obiektu wynikające z zastosowania instalacji PV do produkcji energii z uwzględnieniem bilansowania    energii pobranej z sieci i wyprodukowanej w instalacji PV 8128  zł/rok
Roczny koszt ogrzewania hali z zastosowaniem systemu ZSGW+PV 304 zł/rok

Wnioski:

  1. Koszt ogrzewania hali z wykorzystaniem zintegrowanego systemu grzewczo-wentylacyjnego z rekuperacją ciepła i wykorzystującego odnawialne źródła energii z GWC jest prawie 3 krotnie tańszy od ogrzewania gazowego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości powietrza w pomieszczeniach.
  2. System dzięki GWC pokrywa ok 80% zapotrzebowania chłód w okresie letnim  przy minimalnym zapotrzebowaniu energii elektrycznej, niezbędnej tylko do napędu wentylatorów, co jest źródłem dodatkowych poważnych oszczędności,

 

 

Komentarze są wyłączone.