Dom pasywny czy niskoenergetyczny?

Nasza firma stale podnosi swoje kompetencje w zakresie wiedzy o budownictwie energooszczędnym. Śląska Akademia Budownictwa Pasywnego przeprowadziła szkolenie Certyfikowany Doradca Budownictwa Pasywnego, realizowane przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o. w którym uczestniczyliśmy. Przekazana na szkoleniu wiedza oraz doświadczenie zdobyta w codziennej pracy oraz na wyjazdach studyjnych daje nam możliwość realnej oceny opinii i mitów krążących wokół tematu budownictwa pasywnego.

Należy stwierdzić, że generalnie nasza kadra branży budowlanej poza nielicznymi wyjątkami jest sceptycznie nastawiona do tego typu budownictwa, chociaż ulega to powolnej zmianie. Naszym zdaniem wynika to często z nieznajomości tematyki zagadnienia budownictwa energooszczędnego jak i z krążących często negatywnych obiegowych opinii, i nie ma co tu ukrywać popartych błędami popełnionymi przy realizacji pierwszych tego typu inwestycji w Polsce poprzez np: kalkowanie rozwiązań zagranicznych.

Kierunek zmian w zakresie energochłonności budynków został jasno określony w Warunkach Technicznych 2014, a naszym zadaniem jest  już dzisiaj  projektować budynki, które będą spełniały wymagania „o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię”, gdyż tylko tak można się przygotować do tej sytuacji, która będzie normą w 2021 r.

Celem naszej firmy jest dostarczanie do budynku rozwiązań w zakresie ogrzewania,wentylacji i chłodu zapewniającego wysoki komfort użytkowania przy jednoczesnym minimalizowaniu zapotrzebowania na energię, czyli:oszczędności nie za cenę komfortu!

Wykres obrazujący wielkość oszczędności w zależności od zastosowanego systemu grzewczego i technologii budowy

oszczednoscinew

Jak widać z powyższego wykresu uzyskane długoterminowe oszczędności na kosztach ogrzewania i wentylacji   bardziej przemawiają za wyborem domu energooszczędnego, jeżeli nakłady inwestycyjne na uzyskanie standardu pasywnego będą relatywnie wyższe niż  w stosunku do standardu domu energooszczędnego.

Założenia do obliczeń:

Coroczny  5% wzrost cen nośników energii zgodnie z dotychczasowym trendem; Więcej w zakładce Czas policzyć oszczędnosci

Dom tradycyjny– średnie roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i wentylacji :EkW+H=130 kWh/m2/rok ogrzewanie gazowe, cena 1 kWh=0,24 zł w pierwszym roku,

Dom energooszczędny-średnie roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i wentylacji :EkW+H=50 kWh/m2/rok w tym 40 kWh/rok energia cieplna z pompy ciepła cena 1 kWh=0,1 zł, 10 kWh rok energia pomocnicza elektryczna z taryfy G12/ 60%noc;40% dzień/ cena 1 kWh=0,45 zł

Dom pasywny-średnie roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i wentylacji :EkW+H=25 kWh/m2/rok w tym15 kWh/rok energia cieplna z pompy ciepła cena 1 kWh=0,1 zł, 10 kWh rok energia pomocnicza elektryczna z taryfy G12/ 60%noc;40% dzień/ cena 1 kWh=0,45 zł

Nie staramy się dogmatycznie podchodzić do ograniczenia zapotrzebowania na energię do ekstremalnie niskich poziomów kosztem komfortu użytkowania. Zastosowane rozwiązania wyposażenia technicznego budynku wraz ze świadomym i przemyślanym projektem architektonicznym bryły wraz z elementami dodatkowymi np. zacieniającymi okna umożliwiają uzyskanie wysokiego komfortu zarówno latem jak i zimą.

W czym tkwi przewaga naszych rozwiązań dająca jednocześnie oszczędności i wysoki komfort?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się standardom domu pasywnego propagowanego przez Passivhaus Institut czyli w założniach efektywnego energetycznie, komfortowego i ekonomicznego:

 • Obniżone zapotrzebowanie na ciepło 15 kWh/m2/rok  /czyli ok 8-10 % zapotrzebowania domu „tradycyjnego”/  lub obciążenie cieplne budynku <10W/m2,
 • Zapotrzebowanie na energię do chłodzenia<15 kWh/m2/rok,
 • Częstotliwość występowania nadmiernych temperatur <10%,
 •  Wysoka szczelność powietrzna powłoki budynku <0,6 wymiany/h,
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności z>75% połączona z zapotrzebowaniem na energię elektryczną do jej napędu maks 0,45 Wh/m3,
 • Okna z oszkleniem potrójnym o współczynniku przenikalności cieplnej Ua<0,8 W/m2*K,
 • Konstrukcja budynku pozbawiona mostków cieplnych Ψ<0,01 W/m*K,

W polskich warunkach klimatycznych budynek powinien między innymi:

 • minimum 50% energii cieplnej pozyskać ze słońca bezpośrednio poprzez okna czyli właściwa orientacja względem stron świata, brak dużych przeszkód zacieniających od strony południowej, przeszklenie ok 20%  powierzchni elewacji południowej,
 • posiadać skuteczne zacienienie okien południowych w okresie letnim,
 • posiadać system grzewczy który pokryje pozostałe 50% zapotrzebowania na ciepło,

Spełnienie tych wysokich wymagań energetycznych oraz ograniczenia zjawiska „przesuszania „powietrza w okresie zimowym powoduje że rekomendowany przez w/w instytut strumień powietrza wentylacyjnego dla całego budynku  to 0,3-0,6 wymiany/h.

Konsekwencją takiego podejścia jest:

 • ograniczenie ilości ciepła jaka może zostać dostarczona za pomocą układu wentylacyjnego / co jest istotne w okresach szczytowego zapotrzebowania na moc /,
 • niezadowalający komfort w zakresie jakości powietrza wewnątrz budynku, szczególnie w sytuacjach zwiększonej ilości osób przebywających w pomieszczeniu,  uwidaczniający się wyraźnie w budynkach niemieszkalnych jak szkoła czy przedszkola,

Nasze podejście do problemu:

 • zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego ponad 2-krotnie w stosunku do wymagań higienicznych
 • zastosowanie wymiennika gruntowego GWC płytowego umożliwiającego częściową automatyczną regulację wilgotności poprzez kontakt z podłożem gruntowym,
 • zastosowanie dodatkowo nawilżacza ewaporacyjnego umożliwiającego podniesienie wilgotności powietrza do pożądanych wartości w celu uzyskania obszaru komfortu powietrza w pomieszczeniach,

Zalety rozwiązania:

 • niskie straty energii z tytułu wzrostu ilości powietrza wentylowanego, gdyż rekuperator pracuje ze sprawnością ok. 90%, wobec czego stosunkowo niewielka ilość energii jest tracona w wyniku wzrostu wielkości strumienia wentylacyjnego,
 • uzyskanie najwyższego  komfortu w zakresie jakości powietrza wewnątrz budynku,
 • możliwość dostarczania wyższego strumienia energii cieplnej poprzez zwiększenie strumienia powietrza,
 • możliwość skutecznego i taniego chłodzenia w okresie letnim dzięki wykorzystaniu GWC,
 • możliwość ogrzewania wodnym czynnikiem grzewczym za pomocą grzejników czy ogrzewania płaszczyznowego np. łazienki , kuchni, pomieszczeń socjalnych itp.
 • niski koszt przygotowania cwu,

 

Komentarze są wyłączone.