Ustawa OZE a Prosument

Ustawa OZE, której  wejście  w życie przesuwano kilkakrotnie, obecnie zakłada wsparcie dla inwestorów mikroinstalacji PV w postaci możliwości magazynowania energii w sieci dystrybucyjnej i jej bilansowania czyli to co zostanie wyprodukowane i nie skonsumowane „od razu” można pobrać z sieci.

W nowym systemie, działającym od 1 lipca 2016 r., wskaźnik opustów to 1:08 dla instalacji o mocy do 10 kWp i 1:07 dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp – 40 kWp. Oznacza to w praktyce, że nadwyżka energii produkowana w lecie lub w ciągu dnia i nieskonsumowana od razu może zostać przez prosumenta, posiadającego mikroinstalację o mocy do 10 kWp odebrana w nocy lub w zimie  po „potrąceniu” 20%,   a dla prosumenta posiadającego instalację powyżej 10 kW  po potrąceniu” 30%.

„Prosument” to program NFOŚ wsparcia inwestorów chcących być jednocześnie konsumentami i producentami  energii,  a dotyczy  zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Więcej na temat systemów fotowoltaicznych w zakładce Instalacja PV

Szczegóły programu „Prosument”

Komentarze są wyłączone.