Porównanie nowoczesnych systemów grzewczych

Porównajmy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dwóch nowoczesnych systemów grzewczych w budynku energooszczędnym wyposażonych w pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami wraz z instalacją wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła dla domu jednorodzinnego (150 m² powierzania ogrzewana x 40 W/m² = 6 kW)  w dwóch wariantach:

 • gruntowa pompa ciepła z odwiertami pionowymi z  glikolowym wymiennikiem wraz systemem instancji  wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
 • system grzewczo-wentylacyjny z GWC z rekuperacją ciepła,

I. Porównanie kosztów inwestycyjnych

1. System z pompą ciepła z pionowym glikolowym wymiennikiem ciepła:

 • Pompa ciepła 25.000 PLN
 • Odwierty o głębokości 2×70 m (wraz z przyłączem poziomym) 17.000 PLN
 • System wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją oraz z instalacją rozprowadzającą 14 000 PLN

Razem: 56 000 PLN

2. Koszt instalacji systemu grzewczo-wentylacyjnego z GWC z rekuperacją ciepła

 • Centrala rekuperacyjno-klimatyzacyjna z pompą ciepła,  wraz z automatyką.
 • Gruntowy płytowy wymiennik ciepła  wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Razem 32 000 PLN

II. Porównanie kosztów eksploatacji.

1.System z pompą ciepła z pionowym glikolowym wymiennikiem ciepła:

 • dla ogrzewania średnio sezonowy współczynnik pompy ciepła COP<3,6
 • moc właściwa wentylatorów układu wentylacji mechanicznej SFP<0,34

2.Instalacja systemu grzewczo-wentylacyjnego z GWC z rekuperacją ciepła

 • dla ogrzewania /sterowanie inwerterowe/ współczynnik pompy ciepła COP <4,1
 • moc właściwa wentylatorów układu wentylacji mechanicznej SFP<0,2

Jak widać z powyższego zestawienia w przypadku proponowanych przez nas rozwiązań koszty eksploatacyjne wynikające z ilości energii elektrycznej do zasilania sprężarki pompy ciepła i napędu wentylatorów układu wentylacji są na niższym poziomie. Mając jednak na uwadze że, ilość powietrza wentylacyjnego jest ponad 2-krotnie większa w przypadku systemu grzewczo-wentylacyjnego z GWC , osiągamy zdecydowanie wyższy komfort przy niższych lub porównywalnych kosztach eksploatacyjnych.

Posumowanie:

Koszty inwestycyjne  i eksploatacyjne oraz osiągany wysoki komfort powietrza wentylacyjnego   w przypadku  systemu grzewczo-wentylacyjnego z GWC przemawiają za zastosowaniem takiego rozwiązania do zastosowania w przypadku realizacji inwestycji : budowa budynku niskoenergetycznego.

 

Komentarze są wyłączone.