Dlaczego z nami

Efektywność energetyczna i OZE

Od kilkunastu lat realizujemy z powodzeniem przedsięwzięcia z zakresu racjonalizacji gospodarowania energią, audyty energetyczne  oraz systemy monitorowania zużycia mediów. Celem podstawowym tych działań jest obniżenia zapotrzebowania na energię i media oraz kosztów stałych ponoszonych z tego tytułu  przez  naszych klientów. Oferujemy projektowanie i nadzór nad wykonaniem nowoczesnych kompleksowych zintegrowanych systemów grzewczo-wentylacyjnych z rekuperacją ciepła i przygotowaniem c.w.u, wykorzystujących odnawialne źródła energii mających zastosowanie zarówno w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych jak i obiektach przemysłowych czy też sportowych. Ponadto realizujemy od pomysłu do wdrożenia systemy rekuperacji ciepła ze źródeł odpadowych.

Naszymi klientami są instytucje publiczne, samorządy oraz przedsiębiorstwa

Trzeba być świadomym, że budynek energooszczędny to inwestycja, która procentuje przez wiele lat oszczędnościami na eksploatacji i małym wpływem na środowisko naturalne, to po prostu rozwiązanie dla ludzi myślących.

Współczesny inteligentny dom energooszczędny czy pasywny to nie tak jak w „tradycyjnym” budownictwie tylko sama skorupa budynku to również jego wyposażenie techniczne, w które wchodzi szereg urządzeń z różnych branż np.: IT, elektrycznej, cieplnej, gazowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej itp. które powinny bezawaryjnie współpracować ze sobą z pożytkiem dla jego mieszkańców.

Taka integracja wymaga zgranego zespołu projektowo-wykonawczego w celu terminowej realizacji, obniżenia kosztów inwestycji i bezproblemowej  późniejszej eksploatacji.

Wobec tak szerokiego i złożonego zakresu prac do wykonania celowym jest, aby wykonywał to zespół doświadczonych i zgranych specjalistów , który również doradzi jak otrzymać dofinansowanie na realizowane zadania.

Komentarze są wyłączone.