Dlaczego z nami

Efektywność energetyczna i OZE

Od ponad siedmiu lat realizujemy z powodzeniem przedsięwzięcia z zakresu racjonalizacji gospodarowania energią, audyty energetyczne, certyfikaty energetyczne, audyty elektroenergetyczne sieci oświetlenia ulicznego oraz systemy monitorowania zużycia mediów. Celem podstawowym tych działań jest obniżenia zapotrzebowania na energię i media oraz kosztów stałych ponoszonych z tego tytułu  przez  naszych klientów. Obecnie poszerzyliśmy naszą ofertę o projektowanie i nadzór nad wykonaniem nowoczesnych kompleksowych zintegrowanych systemów grzewczo-wentylacyjnych z rekuperacją ciepła i przygotowaniem c.w.u, wykorzystujących odnawialne źródła energii mających zastosowanie zarówno w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych jak i obiektach przemysłowych czy też sportowych.

Naszymi klientami są instytucje publiczne, samorządy oraz przedsiębiorstwa

Trzeba być świadomym, że budynek energooszczędny to inwestycja, która procentuje przez wiele lat oszczędnościami na eksploatacji i małym wpływem na środowisko naturalne, to po prostu rozwiązanie dla ludzi myślących.

Współczesny inteligentny dom energooszczędny czy pasywny to nie tak jak w „tradycyjnym” budownictwie tylko sama skorupa budynku to również jego wyposażenie techniczne, w które wchodzi szereg urządzeń z różnych branż np.: IT, elektrycznej, cieplnej, gazowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej itp. które powinny bezawaryjnie współpracować ze sobą z pożytkiem dla jego mieszkańców.

Taka integracja wymaga zgranego zespołu projektowo-wykonawczego w celu terminowej realizacji, obniżenia kosztów inwestycji i bezproblemowej  późniejszej eksploatacji.

Wobec tak szerokiego i złożonego zakresu prac do wykonania celowym jest, aby wykonywał to zespół doświadczonych i zgranych specjalistów , który również doradzi jak otrzymać dofinansowanie na realizowane zadania.

Komentarze są wyłączone.