Monitoring zużycia mediów

Posiadane kompetencje w projektowaniu systemów teletransmisyjnych i sieci IT umożliwiają nam projektowanie i wdrażanie systemów kontroli zużycia energii i mediów takich jak : energia elektryczna, ciepło, woda i sprężone powietrze. Opomiarowanie zużycia w każdym przypadku skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania. Jak pokazuje praktyka, to niepisane prawo funkcjonuje, niezależnie od tego jakie medium zostało opomiarowane, gdyż sama zmiana świadomości użytkowników jest tu kluczem do sukcesu.

Komentarze są wyłączone.