Instalacja PV

dom jednorodzinny z PV

 

 

 

 

System fotowoltaiczny PV jest bardzo dobrym dodatkowym źródłem energii dla domu lub budynku.

Instalacje PV mogą być włączone do sieci tzw. on-grid oraz nie podłączone of-grid. Ze względu na koszty magazynowania energii instalacje of-grid sa droższe pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym od instalacji on-grid.

Instalacja PV jest to inwestycja o określonej stopie zwrotu i zależy od wielu parametrów, zarówno technicznych (np.: rodzaj zastosowanych paneli PV, inwertera, usytuowanie paneli na obiekcie itp.)  jak i  finansowych (np.: cena zakupu energii elektrycznej wytwarzanej przez system PV, koszt zastosowanych urządzeń, itp.) a naszym zadaniem jest optymalny dobór tych parametrów w celu uzyskania satysfakcji inwestora decydującego się na taka ekologiczną inwestycję.

Instalacja systemu PV wraz z systemem grzewczo-wentylacyjnym z GWC umożliwia praktyczną realizację  „domu o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię” czyli budynku, który do zapewnienia całorocznego ogrzewania i wentylacji  samodzielnie wyprodukuje potrzebną do tego celu energię, korzystając z sieci elektroenergetycznej jako magazynu energii.

Położenie paneli PV, a wydajność systemu

Wydajność instalacji PV jest uzależniona od kierunku i kata pochylenia zainstalowanych paneli, co obrazuje poniższy rysunek.

azymutyPV

W obliczeniach wydajności systemu PV uwzględniamy także lokalne warunki nasłonecznienia oraz analizujemy strefy zacienienia pochodzące z sąsiednich obiektów.

PV symulacja zacienienia

Wykonane obliczenia i symulacja ilości produkowanej energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach roku umożliwiają wykonanie pełnej analizy  ekonomicznej przedsięwzięcia.

WchPV symulacja produkcjiodząca od 01.01.2016 życie ustawa o OZE skłania już dzisiaj potencjalnych inwestorów do planowania takich instalacji, a możliwości uzyskania taryf stałych przez 15 lat od momentu uruchomienia instalacji czy też bilansowania wyprodukowanej i pobranej z sieci podnoszą atrakcyjność ekonomiczną takich przedsięwzięć. My służymy zarówno radą jak i pomocą w całym procesie inwestycyjnym od koncepcji do uruchomienia instalacji.

 

 

Dotacje na instalacje PV w zakładce :Ustawa OZE a Prosument

Przykład:

Dla budynku jednorodzinnego średnie roczne  zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 4-5 osobowej rodziny to 3000-3500 kWh. Cena 1 kWh energii elektrycznej w taryfie G to w zależności od dostawcy ok 63 gr/kWh brutto, co daje roczny koszt energii na poziomie 1800-2200  zł/rok.

Instalacja PV o mocy 3 kWp jest w stanie wyprodukować w średnich warunkach nasłonecznienia  w Polsce i średniej sprawności zastosowanych ogniw na poziomie 14% ok. 3000 kWh energii na rok. W przypadku kiedy możemy odsprzedać do sieci wyprodukowaną energię wg. cen z taryf gwarantowanych określonych w w/w ustawie /wyższych od cen energii kupowanej z sieci/ to instalacja o takiej mocy pokryje z nawiązką koszty ponoszone na energie elektryczną przez gospodarstwo domowe.

Trwałość ogniw PV wynosi nie mniej niż 25 lat z gwarancja spadku wydajności w tym okresie do  90%, co powoduje że jest to inwestycja przynosząca  w tym okresie trwały przychód.

Nasze opracowanie projektowe daje inwestorowi wiedzę jaki system jest optymalny do zainstalowania w danej lokalizacji, ile wyniesie roczna produkcja energii, oraz jaki jest okres zwrotu takiej  inwestycji oraz jakie  są możliwe źródła finansowania takiej ekoinwestycji.

Komentarze są wyłączone.